Børre Steinar With (se også intervju i Nordlys 14. april) forteller i intervjuet at han hjemme i Tønsvika i Tromsø kommune, produserer smittevernutstyr i småskala, på sin egen 3D-printer.

Nordlys visir.JPG

Nordreisa kommune har fått 20 slike visir i gave fra Børre, noe både sektorleder for helse- og omsorg Rickard Printz og kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen setter stor pris på. Dette er et verdifullt tilskudd i kampen mot det smittsomme koronaviruset, og vil bli fordelt ut på alle våre sykehjem sier Printz.

KD og Rickard a4.jpg

 

Børre With er til daglig driftsleder for Statsbygg ved Tromsø fengsel, og printingen er kun en hobby. Kommunedirektøren sier at han kjenner Børre With godt, da han både er god venn og med i elgjaktlaget på Vannøya der Sørensen er jaktleder. Dette viser mangfoldet i dugnadsinnsatsen blant frivillige som uten vederlag stiller opp.  

Rickard Printz, sektorleder for helse- og omsorg
Rickard Printz Sektorleder for helse-og omsorg med en av de 20 visirene