I februar i år fikk innbyggerne i Nordreisa kommune testet ut et nytt og forenklet system for barnehageopptak hvor søknadene i all hovedsak var forhåndsutfylt. Nå tar kommunen løsningen et skritt videre og tilbyr neste generasjon barnehagesøknad.

 

- Dette innebærer en ytterligere forenkling for innbyggerne, sier barnehagekonsulent Berit Kalseth i Nordreisa kommune. Den nye søknaden er både proaktiv og datadrevet hvilket innebærer at vi ikke trenger å be om informasjon som vi allerede har om innbyggerne da det vil automatisk hentes ut fra offentlig register (barnehagefakta.no). Tilsvarende vil vi hente informasjon om, og tilby, nærmeste barnehage basert på offentlige kartgrunnlag (Norkart). Den fungerer selvsagt på samisk, som er av betydning for innbyggerne i Nordreisa.

 

En slik forenklet søknad handler om at innbyggerne kun behøver å gi informasjon om når de ønsker oppstart i barnehagen for sitt barn og hvor mange dager i uken de ønsker barnehageplass. De som har spesielle behov ivaretas også av løsningen

 

- De kommunalt ansatte får en enklere hverdag med den nye søknaden, sier rådmann Anne-Marie Gaino. Søknadene skal nå behandles automatisk basert på regelstyring hvor «kunstig intelligens» tildeler barnehageplasser og sparer kommune for nesten all saksbehandling.

 

Gevinstene med å innføre proaktivt barnehageopptak viser seg å bli høyere enn opprinnelig antatt. Hele 70-80 prosent av den manuelle saksbehandlingen forsvinner. Det omhandler alt fra manuell håndtering av søknader, kontroll av inntektsinformasjon, deling av informasjon mellom administrasjon og barnehage og kommunikasjon med innbyggerne.

 

- En median kommune i Norge har i underkant av 5000 innbyggere. Innfører kommuner proaktivt barnehageopptak som i Nordreisa, kan de minimum spare inn opptil et halvt årsverk, sier daglig leder Aleksander Øines i Digital medarbeider. Løsningen er fleksibel med henhold til språk, og kan tilbys på de ulike språkene kommunen benytter ovenfor sine innbyggere.

 

Nordreisa kommune kan med dette virkelig levere på regjeringens digitaliseringsstrategi om at innbyggere bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang. 

 

- Små kommuner har vist seg å ha større vilje til å teste ut nye digitale løsninger, ta raske beslutninger og sette besparelser høyere på dagsorden, sier Øines. Samarbeidet med Nordreisa er et ypperlig eksempel på hvordan offentlig og privat partnerskap kan fungere. Vi er veldig fornøyd med endelig å kunne tilby en søknadsløsning som nå kan benyttes i hele landet, avslutter Øines.