Borgerlig vielse

Nordreisa kommunestyre har i møte i juni revidert reglement for kommunale vigsler

Siden 1. januar 2018 har kommunen hatt ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler, og har hittil hatt ansvaret for 10 vigsler. 

  • 2018 – 1 vigsel - Halti kulturscene – vigselsrom
  • 2019 – 3 vigsler – hvorav 2 ved Halti kulturscene – vigselsrom, og 1 utendørs hjemme hos brudeparet
  • 2020 – 2 vigsler – begge utendørs
  • Hittil i 2021 – 4 vigsler – 1 på Halti kulturscene – vigselsrom, resterende utendørs

Av disse er en vigsel foretatt på engelsk, og resterende er gjennomført på norsk.

Reglement for vigsler ble første gang vedtatt av kommunestyret 18.12.2017 PS 47/17, og med ønske om å kunne gi et bredere vigselstilbud til våre innbyggere er nå reglement vedtatt revidert:

Pkt. 4 i reglement – Vigselsmyndighet i Nordreisa kommune

I tillegg til Ordfører og varaordfører er det gitt vigselsmyndighet til:

•          kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen

•          lærer i samisk og kvensk språk Marit Inga Bæhr

Brudepar som ønsker en politisk nøytral vigsel kan i tillegg bestille vigsel foretatt av kommunedirektør. Marit Inga Bæhr kan foreta vigsler på nordsamisk og kvensk, og dermed kan Nordreisa kommune gi tilbud om vielse også på disse språkene i tillegg til norsk og engelsk. Vigselsmyndigheten til ansatte vil opphøre dersom vedkommende slutter i Nordreisa kommune.