2 568 innbyggere i Nordreisa kommune har enda ikke tatt i bruk digital postkasse. Nå starter kommunen en kampanje for å få flere til å ta imot digital post fra kommunen.

 

1,7 millioner nordmenn bruker i dag digital postkasse og får dermed post fra kommunen og andre offentlige etater digitalt i stedet for på papir. Men potensialet for bruk av digital post er vesentlig større. I kommunen vår er det 1 395 innbyggere som har tatt i bruk digital postkasse. Det utgjør 35,2  prosent av alle innbyggere over 15 år i kommunen – og det plasserer oss på 11. plass blant kommunene i fylket.

 

Gjennomfører kampanje
Vi bruker i dag store ressurser på papirpost. Derfor setter vi i gang en kampanje for å få flere til å velge bort papir. I løpet av de nærmeste dagene vil de som ikke har opprettet digital postkasse, få en hyggelig e-post fra kommunen med en oppfordring om å gjøre dette.

 

-I dag sender vi ut papirbrev i postkassen til 2 568 innbyggere. Det koster minst ti kroner per brev. Det høres kanskje ikke så mye ut, men til sammen er dette ressurser og penger vi kunne brukt på noe langt mer nyttig, som for eksempel barnehage, helse eller kulturtilbud. Målet vårt er at flest mulig innbyggere går over til digital postkasse slik at vi sparer disse ressursene og ikke minst miljøet, sier Anne-Marie Gaino, rådmann i Nordreisa kommune.

 

Praktisk for innbyggerne

Vi tror også at mange innbyggere vil synes digital postkasse er praktisk: Du unngår unødvendig ventetid, og får mange brev fra det offentlige og det private direkte i den digitale postkassen, uansett hvor du er. Raskt, sikkert og enkelt!

 

Skaffer du deg digital postkasse vil du få vedtak om barnehageplass eller skoleplass, vedtak i byggesaker og mange andre typer dokument i den digitale postkassen. Der blir de værende i ditt personlige arkiv ditt så lenge du vil.

 

- Jeg håper mange av innbyggerne som ikke har opprettet digital postkasse kan ta seg bryet med å bruke noen minutter på å gjøre dette. De som trenger hjelp til å opprette digital postkasse, eller har spørsmål om tjenesten, kan kontakte kommunen - vi hjelper gjerne til, sier Anne-Marie Gaino.

 

Slik skaffer du deg digital postkasse: Gå inn på norge.no

  • Velg «Digital postkasse»

  • Finn fram den elektroniske ID-en din (e-ID), for eksempel din BankID

  • Velg enten Digipost eller e-Boks

    Følg instruksjonene fra e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse

 

Les mer: http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html