TUSEN TAKK FOR INNSATSEN

Nordreisa kommune vil sende en takk til alle som har bidratt med et stort og krevende slukningsarbeid av brannen på Galsomelen avfallsdeponi!

Vi er overveldet, og inderlig glad, over den unike og handlekraftige responsen alle som har vært involvert, har vist!

 

Vi vil spesielt takke:

Nordreisa brannvesen som har stått på og jobbet døgnet rundt, for å slukke den vanskelige brannen. I 3 døgn har de jobbet intensivt med slukningsarbeidet.   

Nord-Troms brannvesen, og brannmannskaper fra Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy, våre gode naboer og samarbeidspartnere som kom med mannskap, brannbil og nødvendig slukningsutstyr.

Tromsø brannvesen, som har stilt opp med 8 brannmenn, 2 brannbiler og nødvendig slukningssutsyr. 

Sivilforsvaret i Nordreisa, Skjervøy og Storfjord, for kontinuerlig vakthold, vannforsyning og forpleining for mannskaper i flere døgn.

Avinor og Sørkjosen Lufthavn, for bidrag med personell og brannbil til slukningsarbeidet.  

Ambulansetjenesten for UNN HF, for tilstedeværelse og beredskap for sikkerheten til personell som arbeidet aktivt med brannen. 

Vakthavende lege ved Nordreisa legekontor, for tilstedeværelse, som viktig samarbeidspart i spørsmål med evakuering og for sikkerhet til personell.

Operasjonssentralen og stedlig politi som hele tiden var i beredskap og tilstede for kontinuerlig tilsyn.  

110- sentralen som viktig aktør og i dialog stedlige ledere, og som rekvirerte nødvendig helikopter fra Forsvaret

Forsvaret 339 skvadron, Bardufoss, som over 2 døgn har deltatt aktivt i slukningsarbeidet. En svært viktig og effektiv aktør.

Avfallsservice som deltok aktivt i slukningsarbeidet med både maskiner og personell.

Jowa Maskin, som har stått på dag og natt sammen med brannmannskapene.

Helitrans, som på kort varsel kom til stedet og som bidro til en svært viktig og effektiv del i for slukningsarbeidet.

Nordreisa Røde Kors for hjelp ved innkvartering av evakuerte.

Overnattingsbedrifter som har, positivt og velvillig stilt opp ved kommunens henvendelser.

Fylkesmannen i Troms for støtte og hjelp.

Og sist men ikke minst de 3 fagledere i Nordreisa brannvesen; Olaf Nilsen, Roy Hansen og Knut Morten Fredriksen som har utvist godt lederskap, som valgte en svært god og effektiv strategi for slukningsarbeidet og som, sammen med øvrig mannskap har stått på i dagesvis.

 

VI ER STOLTE OVER NORDREISA BRANNVESEN!

TUSEN TAKK!

Øyvind Evanger

ordfører