Nordreisa Arbeidsmiljøutvalg tildeler kr 20.000 til 3 tjenestested som fremmer arbeidsmiljørelaterte tiltak på arbeidsplassen sin, som bidrar til lavt sykefravær over tid eller som har stor nedgang i sykefravær siste år. Den årlige IA prisen overrekkes av ordfører i kommunestyremøte.

Vinnerarbeidsplassen mottar kr 10.000,- samt et diplom.  To andre arbeidsplasser mottar kr 5.000,- hver.  Verneombudene i Nordreisa kommune har nominert kandidater til IAprisen.


Nordreisa arbeidsmiljøutvalg tildeler IA prisene 2019 som følgende: 

 

Guleng bofellesskap og Guleng 3 tildeles kr 10.000,- for lavt sykefravær over flere år.  

Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse:

Guleng bofellesskap og avlastning og Guleng 3 er ​to avdelinger som tilsammen utgjør en av de største arbeidsplassene i Nordreisa kommune, med til sammen 57 ansatte. Antall årsverk viser at dette er den største arbeidsplassen innenfor helse- og omsorgssektoren, og den nest største i Nordreisa kommune, etter Storslett barne- og ungdomsskole. Allikevel klarer de å holde lavt fravær over tid. Avdelingene har 13 beboere med behov for praktisk bistand og helsehjelp. 

Fraværet de 3 siste årene: 2017: 4,04%, 2018: 7,56%, 2019: 5,63.

IA pris 2020.JPG

Arbeidsplassen praktiserer inkluderende ​arbeidsliv og vektlegger inkludering, tilrettelegging, motivasjon og godt arbeidsmiljø. Virksomhetsleder rapporterer om et godt ​samarbeid ​i avdelingene. Både ansatte, leder​e, tillitsvalgt og verneombud tar sammen ansvar for arbeidsmiljøet i boligene. Ansatte har et godt samhold, ​og har felles sosiale aktiviteter ​​organisert av miljøgrupper som de har etablert. Langturnus på Guleng3 har hatt positiv effekt på arbeidsnærværet. 

 

Personalavdelingen tildeles kr 5.000,- for lavt fravær over tid.  

Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse:

Personalavdelingen har i alle år, hatt så og si ingen fravær. Fraværet de siste 3 årene viser; 2017: 0,0%, 2018: 0,16%, 2019: 0,0%.

Personalavdelingen er en viktig ressurs for kommuneledelse og ansatte generelt. Tjenesten har siste år bestått av 3 ansatte. Sykefraværet har vært svært lavt gjennom alle år. Leder melder om at det er et veldig godt arbeidsmiljø og et godt fellesskap. Ansatte stiller opp og bidrar for hverandre i arbeidshverdagen, men også i forhold som gjelder familieliv, både i glede og sorg.  

Personalavdelingen.jpg

Leirbukt barnehage tildeles kr 5.000,- for stor nedgang i sykefravær siste år.  

Arbeidsmiljøutvalgets begrunnelse:

Leirbukt barnehage har tidligere år hatt høgt fravær. I 2019 hadde de en stor nedgang i fraværet. Fraværet de 3 siste årene viser; 2017: 8,81%, 2018: 14,71%, 2019: 1,59%.

Tjenesten består av 12 ansatte og 3 avdelinger, herav en samisk avdeling. Det er tilsammen 33 barn i barnehagen. Leder i barnehagen melder om at de ansatte i Leirbukt barnehage er stabile og godt voksne som trives på jobb. De representerer en stor ressurs og verdi, som gir stabilitet og trygghet for både barn og hverandre.

IA.JPG