Nordreisa arbeidsmiljøutvalg tildeler IA prisene 2022 som følgende: 

Vinnerarbeidsplassen virksomhet for anleggsdrift tildeles en pris på 10.000,-. De mottar også et diplom.  

To priser på a kr 5000,- går også til interkommunal jordmortjeneste og fysio- og ergoterapitjenesten. 

Prisene ble overrekt under kommunestyremøtet i dag 27 juni.