Et nytt, felles europeisk personvern lovverk er om kort tid implementert i alle EU- og EØS-land, herunder Norge. Formålet er å styrke personvernet ytterligere.

Ett av tiltakene og lovkravene er å etablere eget personvernombud. Personvernombudet skal aktivt bidra til at kommunen etterlever alt relevant lovverk knyttet til behandling av personopplysninger.

 

I tillegg skal personvernombudet representere innbyggere i saker knyttet til personvern, for eksempel spørsmål om innsyn, sletting av opplysninger etc som innbyggere lurer på, eller som innbyggere mener kommunen ikke følger godt nok eller raskt nok opp.  Han vil også sørge for at kommunens sikkerhetsregelverk i samsvar med det nye personvern lovverket.

 

Nordreisa kommunes personvernombud har starte sitt oppdrag for kommunen. Han heter Torbjørn Sjølstad. Torbjørn har arbeidet med dette teamet i en årrekke, både for offentlige og private virksomheter. Han har også skrevet bøker om dette viktige området og foreleser om dette på universitet og høyskoler. Torbjørn bor i Tromsø, og vil jevnlig være tilstede i Nordreisa kommune.

Om du ønsker kontakt med personvernombudet er epostadressen: tsjoelst@online.no

Torbjørn kan også kontaktes på mobil / sms i saker som du mener haster. Hans mobil nummer er 926 41 058.

 

Obs! Ikke send sensitive personopplysninger på epost inntil videre – det jobbes med å finne gode løsninger også for dette!