Ved behov vil jodtabletter utleveres via skoler og barnehager, og/eller sentralt i kantina på Sonjatun helsesenter.

Nordreisa kommune har 9.000 stk jodtabletter på lager, herunder 2.000 som leveres i disse dager.

Den siste leveransen vil bli fordelt på samtlige kommunale og private skoler og barnehager i kommunen slik at man kan dekke eventuelt behov hvis situasjonen skulle tilsi dette.

Nordreisa kommune har bekreftet ovenfor statlige myndigheter at vi vil kunne utlevere jodtabletter til målgruppene innen 12 timer etter at varsel er gitt av myndighetene.

Slik utlevering vil skje via skoler og barnehager hvis dette kan skje på dagtid i ukas hverdager, og/eller via utlevering sentralt i kantina på Sonjatun helsesenter.