På alle nivå i offentlig sektor er digitalisering og digital transformasjon et satsningsområde som skal bidra til at vi også i fremtiden skal kunne gi våre innbyggere gode, trygge og effektive tjenstester. En sentral del i den nasjonale satsningen er etableringen av fylkesvise regionale digitaliseringsnettverk. Alle fylker har digitaliseringsnettverk som er etablert eller er under etablering. Digitaliseringsnettverkene er organisert som strategiske samarbeid mellom kommunene i fylkene. De fylkesvise samarbeidene er igjen knyttet opp i en nasjonal struktur og opp mot samstyringsstrukturen til KS og regjeringen.

Prosjektet for å etablere et digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark går ut 2022. I denne perioden inviteres kommunene inn for å være med å forme innholdet i nettverket og starte samarbeid. Nettverket skal i fellesskap definere:

  • hvorfor vi skal samarbeide (behovene/formål)
  • hvor vi vil med samarbeidet (visjonen)
  • hva vi ønsker å oppnå (målene)
  • hva innsatsområdene for å nå disse målene skal være i Troms og Finnmark (f.eks. kompetansebygging, felles prosjekt, maler, rutiner, dokumenter, anskaffelser, m.m.)
  • hvordan vi i felleskap skal nå målene (tiltak)

I prosjektperioden vil det bli en smidig tilnærming for å finne en egnet form for digitaliseringsnettverket i vårt fylke. Det vil bli startet opp faggrupper, og felles prosjekt slik at man får bygget erfaringer med hvordan samarbeidene kan fungere. Prosjektet er opptatt av at det skal være reelle gevinster for kommune ved å delta. Det er kostnadsfritt og uforpliktende for kommunene å delta i etableringsprosjektet. Den enkelte kommune velger selv hva de vil, og hva de ikke vil delta i av konkrete tiltak.

Ved å kraftsamle ressursene og kompetansen som finnes i alle kommunene i fylket, kan vi få til mye. Alene blir alle kommunene for små.