Kommunestyret er samlet på Halti kulturscene, og møtet starter kl 09:00 og er åpent for alle. Møtet blir direkte overført på internett på kommunens hjemmeside. 

Program for kommunestyrets temadag:

 • 09 00: Møtestart 
 • Statusbildet i Nordreisa kommune (avgrense til sektor helse og omsorg).
 • Omsorgstrappa, gjennomgang av trappetrinn
 • Pause
 • Omsorgstrappa møter velferdsteknologi, RO-senteret
 • Spørsmål/prosess
 • Hvor er vi, og hvor skal vi
 • 12 15 Lunsj
 • Hvor er vi, og hvor skal vi
 • Hva er bra i dag, hva håper vi på de neste årene? v/pårørende
 • Hva er bra i dag, hva håper vi på for de neste årene? v/pårørende
 • Hva er bra i dag, hva håper vi på for de neste årene? v/pårørende
 • Pause
 • Prosess
 • Oppsummering, hva er det vi trenger en plan for? (Hva skal kommunen gjøre mer av, hva skal vi gjøre mindre av?)
 • 15 00 Avslutning