Noen av sakene som behandles er: Fastsetting av kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2015 , Eiendomskatt 2015, Budsjett og økonomiplan 2015-2018