Kommunestyret er samlet på Halti kulturscene, og møtet starter kl 10:00 og er åpent for alle. Møtet blir direkte overført på internett på kommunens hjemmeside. 

Offentlig spørretid/tematid i kommunestyret

Før møtet settes i kommunestyret, kan personer bosatt i Nordreisa kommune komme med spørsmål og synspunkter i ulike saker. Spørsmål skal da være innlevert til ordføreren innen kl 12:00 dagen før møtedagen. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold.

Utenom utdeling av æresprisen 2017 er det 12 saker som skal behandles - Klikk her for sakspapirer