Formålet med dagen er at politikere og nøkkelpersonell får en felles forståelse om kommunens barnevern, hvordan vi ønsker fremtiden skal være for barn og unge, og hva som skal til for å komme dit.  

Møtested: Auditoriet, Nord Troms Videregående, Storslett
Dato: 19.09.2018
Tidspunkt: 10:00 – 15:30

Program

Kl. 10:00      Velkommen v/ordfører

Kl. 10:10       Forventninger til barneverntjenesten fra ulike ståsted

Kl. 10:20        En situasjonsanalyse av barneverntjenesten i Nordreisa ut i fra KOSTRA, kommunespeilet, BUF`s rapport etc. v/Svein Helland Sivertsen, seniorrådgiver KS konsulent

Kl. 11:30        Beinstrekk & kaffe/te

Kl. 11:40        Kort prosess om utfordringer vi ser.

Kl. 12:10        Lunsj

Kl. 12:40        Slik gjør vi det hos oss v/Kari Mortensen, leder i Vesterålen barnevern orientering

Kl. 13:30        Kaffe/te pause - Frukt

Kl. 13:40        Prosessarbeid

Kl. 14:30        Debatt kommunestyret om tiltak og strategier for barneverntjenesten

Kl. 15:30        Vel hjem