Saksprotokoll fra Nordreisa kommunestyre 26.10.17 - PS 52/17

Behandling:
Det ble stemt over innstillingen fra miljø,- plan og utviklingsutvalget. 18 stemte for og 3 stemte imot. Innstillingen dermed vedtatt.
Vedtak:
  • Nordreisa kommune vedtar å søke Kommunal- og moderniseringsdepartement om å få ta i bruk parallellnavn på samisk og kvensk for kommunenavnet Nordreisa kommune.
  • Skrivemåten til Nordreisa kommune på samisk skal være Ráissa suohkan (genitiv)
  • Skrivemåten til Nordreisa på samisk skal være Ráisa (nominativ)
  • Skrivemåten til Nordreisa kommune på kvensk skal være Raisin komuuni (genitiv)
  • Skrivemåte til Nordreisa på kvensk skal være Raisi (nominativ)
  • Følgende rekkefølge skal brukes på skiltene; norsk, samisk og kvensk