Med forbehold om nok søkere kan kulturskolen igjen gi tilbud i dans til grunnskoleelever fra 5. til 10. trinn.
Kurset vil gå over 10 uker med oppstart 8. mars på Point.
Det vil bli to grupper:
-onsdager kl. 17.00 – 18.30 for elever fra 5.-7. trinn.
-torsdager kl.18.00 – 19.30 for elever fra 8.-10. trinn

Type dans blir Hip Hop/Streetdance, showdans på de yngste og Hip Hop/Streetdance, showdans og moderne på de eldste. Husk å ta med egnet fottøy for innebruk, drikkeflaske og ledige klær som gir mulighet til god og fri bevegelse.
Instruktør: Mina Marie B. Nybruket

Søknadsfrist: 27. februar.
Søknadsskjema på Nordreisa kommunes hjemmeside https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=353&externalId=1942
eller epost til roger.aronsen@nordreisa.kommune.no

Pris for kurset: 420,-