Nordreisa næring- og kulturutvalg har møte 20.5.14

Saker som skal opp til behandling er bl.a årsmelding vedr. kommunens næringsabeid, stategisk næringsplan for Nordreisa kommune, og boligpolitisk stategi.

Klikk dere inn her for nedlasting av saksdokumenter.