Mange barn og unge får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Det kan være mange årsaker til dette. Mens noen foresatte mangler språk til å hjelpe barna sine med lekser, så kan andre igjen mangle tid, rom, eller den nødvendige kunnskapen til å hjelpe.

 

Nordreisa Røde Kors Leksehjelp er et tilbud til elever i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Leksehjelp grunnskole omfatter også tiltak for innvandrere som følger undervisning for å kunne avlegge grunnskoleeksamen og kvalifisere for videregående opplæring. Det er et supplement til det offentlige tilbudet. Tilbud om Røde Kors Leksehjelp skal gis alle elever uansett sosial, religiøs, eller kulturell bakgrunn, og er i samsvar med Røde Kors’ verdigrunnlag og prinsipper. Å motta hjelp fra Røde Kors er frivillig, og eleven avgjør selv om han eller hun trenger hjelp.

 

Røde Kors leksehjelptilbud er først og fremst en møteplass for mestring og motivasjon der frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø. Våre frivillige lærere er med på å styrke elevers tro på egen mestring, bidra til bedre skoleresultater, øke sannsynlighet for gjennomføring av videregående utdanning og på sikt styrke den enkeltes tilknytning til arbeidsmarkedet.

 

Vi starter 02 April. Hver tirsdag, kl.14.15-15.30 på Halti, Jorma studierom. Tilbud er gratis. Elevene tilbys te, saft og frukt i forkant av leksehjelpen.