Hjelp til handling ved hjemmekarantene

Rødekors Nordreisa kan bidra hvis dere ikke har nettverk som kan hjelpe dere med handling. Formålet er å redusere smittespredning, gjennom utlevering av nødvendige husholdningsartikler til personer i hjemmekarantene eller hjemmeisolering.

Dette utføres av frivillige og de identifiserer seg med at de har en vest på seg og legitimasjon.

Ingen frivillige skal gå in i hus/ leiligheter eller ha direkte fysisk kontakt med personer i hjemmeisolering/ hjemmekarentene.

Oppgaver som ikke skal utføres av frivillige

Å kaste søppel, annet avfall, pant og esker. Dersom noen har problemer med søppel/ avfallshåndtering skal frivillige formidle dette til kommunen. Frivillige skal ikke ta imot kontanter eller ta imot retur av noe slag.

Røde kors forskutterer og kan ta imot betaling på vips eller de kan sende en faktura på beløpet de handler for.

Det er viktig at dere først benytter deres eget nettverk til å hjelpe dere med handling så at denne tjeneste ikke blir overbelastet.

Hvis dere har behov for hjelp så tar dere kontakt med Herborg Ringstad på telefon 99505803 - se også deres facebook side: https://www.facebook.com/Nordreisa-R%C3%B8de-Kors-962645187139120/