Økningen innebærer at alle personer over 18 år vil få tilbud om to doser innen uke 36. Befolkningen vil dermed bli fullvaksinert 2-3 uker raskere enn tidligere antatt. Dette er en stor fordel i møte med økende smitte denne høsten. Selv om effekten mot alvorlig sykdom er god etter en dose, er den ikke god nok mot det å bli smittet eller kunne smitte videre.

Dosene vil bli sendt kommunene i uke 34 og 35. Sammen med de allerede planlagte dosene i denne/disse ukene, vil det bety at det vil bli distribuert over 1 millioner doser til landets kommuner i uke 34 og over 600 000 doser i uke 35.

Korona temaside