Etter at brannsamarbeidet i Nord Troms ble sagt opp i desember 2020 med virkning fra 01.01.2022 har det blitt jobbet med å etablere et nytt samarbeid. Dette har resultert i to nye samarbeid, et mellom Nordreisa og Skjervøy og et mellom kommunene rundt Lyngenfjorden.

Det nye samarbeidet mellom Nordreisa og Skjervøy vil ha navnet Nord-Troms brann og redning og vil ha kontorsted på brannstasjonen i Sørkjosen. Brannsjefen starter opp 1.januar 2022.