Undersøkelsen / kartleggingen gjøres mot etablert næringsliv og andre nøkkelpersoner. Formålet er å finne ut mer om behov for næringsarealer i planperioden 5-10 år.

Du kan fylle ut ønsker på skjemaet og oversende det Nordreisa kommune.