NY PRESSEMELDING FRA NORDREISA KOMMUNE PR. ONSDAG 25. AUGUST 2021 KLOKKEN 15.40
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Den kommunale kriseledelsen i Nordreisa kommune har vært samlet til møte for å drøfte lokalt Covid19 smitteutbrudd.
I møtet deltok politisk og administrativ ledelse, kommuneoverlegen og rektor ved Nord-Troms videregående skole.