Ottar har lang fartstid som lærer og inspektør ved Storslett skole. Det er svært hyggelig å kunne presentere en rektor som kan gå rett inn i rollen og som er godt kjent med kommunens styringsverktøy og Nordreisaskolens satsningsområder. En viktig tilleggskompetanse er sertifisering som Olweus-instruktør og særs god kompetanse til å arbeide med inkluderende skolemiljø.

 

I sektor for oppvekst og kultur er vi svært fornøyd med signeringen og gleder oss til å få samarbeide med ny rektor på Rotsundelv skole.

 

Ottar er den tredje rektoren som rekrutteres inn i Nordreisaskolen i løpet av skoleåret 2019-2020, Merete Rasmussen startet i oktober på Storslett skole og Eirin Henriksen skal formelt begynne sin rektorgjerning på Moan 1.6.2020. Alle rekrutteringer er internt fra Nordreisaskolen. Det er inspirerende at det er flere som tar steget og ønsker å bidra som ledere til det beste for alle våre elever i Nordreisa kommune.