Vi er noen jusstudenter fra UiO og UiT som har laget en stor ressursside om eiendom- og boligrelaterte emner.

Formålet er å bidra med rettsavklaring for vanlige folk innen de mest sentrale temaene, slik som for eksempel husleieforhold, og vi har fokus på å utarbeide avklarende og pedagogisk innhold som er enkelt å forstå for innbyggerne. Foreløpig har vi skrevet over 250 artikler. Vi forsøker å lage innholdet fra et forbrukerperspektiv.

For øvrig har vi laget et utvalg av gratis maler og standardkontrakter. Eksempler er husleiekontrakt og melding om reklamasjon når man har leid en bolig med mangler. Ved hjelp av en dugnad så jobber vi nå med å få disse oversatt til mange ulike språk. Husleiekontrakten er allerede oversatt til polsk, latvisk, russisk og fem andre språk. Vi har som kortsiktig mål å oversette alle maler til de femten mest utbredte språkene for innvandrere i Norge.

Med andre ord ønsker vi å gjøre de fritt tilgjengelig for alle og enhver. Vi anser det sistnevnte som svært viktig, da det dessverre er mange ressurssvake og mennesker med minoritetsbakgrunn som blir overkjørt på leie- og boligmarkedet, hvilket vi for øvrig har laget noen nyhetssaker om som dere kan lese på nettstedet. Her er en lenke til hovedsiden for maler og kontrakter:

https://www.eiendomsrett.no/kontrakter/

Her er lenke til hovedsiden: https://www.eiendomsrett.no/