1. Det anbefales ny oppfriskningsdose til aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.

En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

 

2. Personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist

• Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

• Vaksineringen gjennomføres i løpet av mai-23.

Dersom du ønsker oppfriskningsdose; ta kontakt på tlf 77 58 81 14 for å bestille time til vaksinering.

 

 

Nærmere informasjon om vaksinasjonsprogrammet:

https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-nr-56-om-koronavaksinasjonsprogrammet/