Hurra for følgende flinke damer:

Laila Mienna – Høgegga barnehage

Anne Kirsten Mienna – Sonjatun barnehage

Hilde Kristiansen – Høgegga barnehage

Barne og ungdomsarbeidere 1.jpg Barne og ungdomsarbeidere 2_240x320.jpg Barne og ungdomsarbeidere 3.jpg