I løpet av det siste året, har det i tillegg til dette, skjedd flere oppgraderinger i Nordreisahallen som gjør at det sparer masse energi (les strøm).

Vi har montert:

  • nye LEDlys i hallen som reagerer på bevegelse
  • varmepumpe i hallen
  • ventilasjonsanlegg som reagerer på co2 og lys. Det vil si at ventilasjonsanlegget starter med halv fart når lyset kommer på i hallen. Ved større aktivitet, øker co2 og da vil ventilasjonsanlegget gå på for fullt.
  • ny dobbeltdør ut fra hallen.

bilde idrettshallen.JPG