Det nye systemet vil ta over løsninger for reiseregninger, timelister, lønnslipp og lignende. I løpet av januar skal de fleste få tilgang til det nye systemet. Opplæring i det nye systemet vil være tilgjengelig som Elæring, og det vil i tillegg arrangeres kurs for de som trenger det. Mer informasjon vil komme. 

Dette betyr at alle ansatte, folkevalgte, oppdragstakere eller andre som mottar lønn eller godtgjøringer fra Nordreisa kommune må forberede seg på å bruke dette eller andre digitale verktøy som kommunen bruker, da timelister, reiseregninger osv. i papir vil utgå i løpet av første halvår 2023.