Vi har i dag, fredag 27. august 2021 på vanlig måte på nytt testet elevene ved de 3 idrettslinjeklassene ved Nord-Troms videregående skole, Storslett.
Dagens hurtigtester viser at ytterligere en elev har fått påvist Covid19-smitte. Vedkommende elev er nå i isolasjon.
Det foregår nå smittesporing på vanlig måte.