Gjennom dramalek, improvisasjon, rollespill, sang og musikk, vil barna få kjennskap til, og bli trygg på ulike uttrykksformer i teaterkunst.

Søknadsfrist: Først-til-mølla prinsippet og senest 01.10.19.

Maks antall: 10 elever

Pris kr 570,- pr. kurs.

Oppmøte for kurset er Storslett samfunnshus

Påmelding pr. mail: johanne.batnes@nordreisa.kommune.no

 

Illustrasjon: Vecteezy.com