Nyttårshilsen

Nå er et nytt år over, og 2017 står for døren.
Vi er alle heldige som bor i en fredelig del av verden. Så fredelig at vi kan ta godt imot dem som trenger hjelp og beskyttelse. Det har vi også gjort i det året som har gått. Frivillige lag og foreninger, så vel som enkelt personer, har lagt ned en uvurderlig innsats for å hjelpe, det er jeg overbevist om at folk i Nordreisa og i Nord-Troms også vil gjøre i fremtiden.

Årets Tv-aksjon gikk inn i historien som en av de beste, dette mye takket være et velvillig næringsliv som responderte svært positivt på ringeaksjonen i forkant av innsamlingen. Men også et svært aktivt lokalt Røde Kors lag som alltid står på alle måter, sammen med alle bøssebærerne som besøkte oss.

Julehøytiden er på hell, og har gitt oss tid til å tenke oss litt om, og å besøke våre nære og kjære. Noen av oss har også gjort mer enn det, og invitert fremmede som var ensomme til seg for å feire jul. Slike initiativ er uvurderlige i en hektisk verden som vi lever i.

Nordreisa kommune har vært gjennom et krevende år. Det begynte med at en sammen utarbeidet nye bemanningsplaner i alle sektorer som nedbemannet med totalt over 30 årsverk. Slike prosesser kan være smertefulle, men var nødvendig og har gitt økonomiske resultater. Våre ansatte står på hver eneste dag og gjør en fantastisk jobb for at vi alle skal kunne få de tjenestene vi behøver. Sammen må vi i framtiden finne nye og smartere måter for å klare å gi et godt tjenestetilbud til våre innbyggere.

Året har også vært det store reformåret. Jeg nevner kommunereform, skattereform, regionreform og politireform. Alt dette arbeidskrevende prosesser som har tatt tid fra de daglige oppgavene i kommunen. Likevel viktige prosesser for fremtiden og som har vært jobbet mye med.

I juli fikk vi storfint besøk, HKH dronning Sonja kom for å markere Reisa nasjonalpark sitt 30-års jubileum sammen med oss og mange andre gjester. Det ble en flott markering på Halti og i en av landets fineste naturområder.

Det er for tiden stor aktivitet i vår kommune. Det ble endelig hull i tunellen gjennom Sørkjosfjellet, og moloen er igjen operativ. Dette er viktige infrastrukturtiltak som vil bedre bolysten hos oss. Statnett er også i gang med å bygge ny kraftlinje fra Balsfjord til Skaidi, også dette gir store ringvirkninger for lokalt næringsliv. Nå starter arbeidet for fullt med å få en sikker og farbar vei over Kvænangsfjellet, vi skal kjempe for å få denne strekningen prioritert på nasjonalt nivå.

Det kulturelle tilbudet har fått en ny vår, på Halti kulturscene skjer det noe hele tiden, og kinoen opplever solid besøksøkning. Dette er svært gledelig og gjør oss mer attraktiv for alle, også de som vurderer å flytte hit. Idrettsfolket har hatt et godt år, Et nytt skihus er blitt innviet og skimiljøet blomstrer. Vi har endelig fått nytt dekke i idrettshallen til håndballmiljøets glede. Det gror også godt i fotballfolket. Heste- og motorsportmiljøene er også aktive og har gode utøvere som markerer seg. Og som ikke det var nok, har vi fått en europamester i kickboksing som også ble kåret til årets nordlending av avisa Nordlys sine lesere, og årets idrettsnavn av Framtid i nord.

Jeg håper det nye året bringer minst like mye positivitet og glede som det vi nå legger bak oss. Og at vi alle kan gjøre det lille ekstra for å glede hverandre, det skal ikke alltid så mye til.

Jeg gleder meg til å ta fatt på 2017 og vil ønske alle innbyggere i Nordreisa og våre nabokommuner et riktig godt nytt år.

Hilsen
Øyvind Evanger
Ordfører, Nordreisa kommune