Året 2021 startet med forsterkede smittevernstiltak som følge av smittetopp i Norge. Nordreisa fikk sine første 20 doser med koronavaksine. I USA ble Joe Biden valgt som ny president og deres første kvinnelige visepresident ble Kamala Harris. Snøen kom ikke til kommunen før den siste dagen i januar. Det ble mye og variert vær i nord også vinteren 2021. Vindfulle dager ga utfordringer som skred, stengte veier og strømbrudd.

Kommunens aprilsnarr var at vi skulle innføre sjenkestopp i alle private hjem og all alkohol skulle leveres på kommunehuset merket med navn. Tanken var å kunne spre litt humor etter over 1 år med pandemi. Denne nyheten ble lagt merke til og vi fikk mange morsomme tilbakemeldinger. Både samenes nasjonaldag, kvenfolkets dag og 17. mai måtte bli markert digitalt i likhet med mange andre arrangement.

Vårens tining førte med seg sørpeskred, jordskred og steinsprang. Etter det forferdelige kvikkleirskredet i Gjerdrum ble mange innbyggere naturligvis bekymret. Med store nedbørsmengder passerte Reisaelva målene for 50 årsflom natt til 13. juni. Flere veistrekninger og bygninger ble berørt.

Høsten 2021 var det Stortings- og Sametingsvalg. Det ble regjeringsskifte og skifte av president på Sametinget. Den avtroppende regjeringen besluttet at Norge skulle gå over til normal hverdag med økt beredskap f.o.m. lørdag 25. september. Dette ble feiret over hele landet. Endelig kunne vi være sammen på samme måte som tidligere, og arrangement kunne igjen gjennomføres som før. To måneder senere måtte restriksjoner innføres igjen.

I løpet av 2021 har næringsutvalget i Nordreisa delt ut til lokalt næringsliv over kr. 5 millioner i kompensasjonsordninger (korona) fra staten og kommunen. Havbruksmidlene som kommunen ble tildelt av fylket bevilget næringsutvalget videre til fiskemottaket i Sørkjosen til oppgraderinger. Mange andre gründere og bedrifter har fått midler fra vårt ordinære næringsfond og utviklingsfond.

Tunnellen gjennom Kvænangsfjellet er påbegynt, Storslett bru prosjekteres, Olderdalen-Langslett og Nordkjosbotn-Hatteng er blitt prioritert i nasjonal transportplan (NTP). Storvikveien er reasfaltert. Fylkskommunen ferdigstilte i høst Bergelva bru på fylkesvei 8650 i Reisadalen. Ny bru ved Joselva og Gapherusbrua er under planlegging. I forbindelse med utbygging av ny trafostasjon ved Vinnelys vil Statnett oppgradere Vinnelysveien samt bygge nye bruer over Geiraelva og Doareselva. Kommunestyret har også budsjettpost for asfaltering av flere kommunale veier og reasfaltering i sentrum samt flere gatelys.

Nordreisa kommune ble kåret til landets beste innenfor barnehagesektoren på kommunebarometeret. Kommunen har jobbet bevisst med å sikre god kvalitet i barnehagene. I konkurransen om arbeidstakere er god kvalitet i barnehagene viktig som attraktiv bostedskommune for spesielt barnefamilier. Videre satsing er utbygging av Moan skole. Planlegging av renovering/ny bygg Sonjatun helsesenter er i gang. Kommunen har også vedtatt å bygge Reisa villakssenter, gjøre ombygging på Halti I og ombygge brannstasjonen. Prosjektering svømmebasseng er lagt inn i økonomiplanen.

Kommunen ble også rangert som nr. 1 i landet på gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie i uken. Rangeringen indikerer at det gis gode sykepleie- og vernepleietjenester i mottakeres hjem i antall timer. 

En av de største utfordringene fremover er hvordan vi skal skaffe folk til arbeidsplassene. Distriktene er ikke i stand til å reprodusere seg selv. Det er helt nødvendig med tilflytting for å klare å opprettholde dagens tjenestetilbud til våre innbyggere. Vi må synliggjøre kommunens fortrinn og gjøre det kjent for dem som vi ønsker hit. Og samtidig ta godt vare på de som bor her. Derfor er ungdomsmedvirkning viktig. Tilrettelegging, informasjon og omdømmebygging av regionen er avgjørende.

Frivilligheten har enorm betydning for enkeltmennesker, men også grunnleggende for levende lokalsamfunn. Nordreisa har flere idrettsutøvere som har utmerket seg med gode prestasjoner også i 2021. Våre frivillige lag og foreninger gjør en uvurderlig jobb. Landsbymøte 2021 hadde frivillighet som tema. 2022 er frivillighetens år, noe som vil bli markert.


Jeg ser frem til et nytt år sammen med vår dyktige administrasjon med kommunedirektøren i spissen, og lokalpolitikerne som jobber for at Nordreisa skal være et godt sted å bo. All ære til alle som har stått på dag og natt og sørget for stabile tjenester - til tross for pandemi. Samarbeid med nabokommunene våre er viktig. Vi er helt avhengige av hverandre. Sammen skal vi fortsatt ha fokus på gode og forsvarlige tjenester til våre innbyggere, og samtidig sikre effektiv og rett ressursbruk. Vi må kontinuerlig tilpasse kommunale tjenester etter behov og ressurser.

Jeg vil takke alle våre innbyggere og næringsliv for godt samarbeid. Med viktig planarbeid som er i gang vil vi sammen i løpet av året definere strategiske målsettinger for videre utvikling og satsinger innenfor blant annet bærekraft, næringsliv og arealforvaltning. Ser frem til flere bedriftsbesøk og fortsatt god dialog med innbyggerne i året som kommer.

 

Dette mørketidslandet har de vakreste fargene der det hardføre folket lever med naturen gjennom fantastiske årstider. Det er her tre stammer møtes – samer, kvener og nordmenn. Kultur berører oss alle og skaper tilhørighet mellom folk. Vi bor i en kommune med variert næringsliv, stor aktivitet og den flotteste naturen. Sammen skal vi få til mer. Jeg er stolt over kommunens deltakelse i årets BlimE-dans. NRK’s årlige vennskapskampanje er å styrke samhold og skape minner.

Avslutningsvis vil jeg referere noen sitater fra Vekstkonferansen 2021 i Nord-Troms:
"Don't think outside the box. Think like there is no box", gjør det umulige mulig og - uansett hvordan det går - så skal vi si at vi gjorde det vi kunne!

Året 2021 startet med forsterkede smittevernstiltak. Pandemien er langt ifra over. Smittetallene blir avgjørende for hvordan året 2022 starter.

Sola har snudd. Ny tid kommer. 2022 er full av nye muligheter og utfordringer.

Ønsker alle et velsigna godt nytt år!

Hilsen Hilde Nyvoll, ordfører i Nordreisa kommune