Nord-Troms Studiesenter og Halti Næringshage inviterer regionens næringsliv til økonomikurs for ikke-økonomer.

Kurset finner sted på Halti, onsdag 14/12 og torsdag 15/12. Begge dagene kl. 18:00-20:30.

På kurset behandles disse temaene:

  • Aktuelle bestemmelser i forhold til regnskapsplikt – aksjeselskapslovgivningen

  • Gjennomgang av kontoplan og praktisk kontering

  • Hvordan jobbe mest mulig effektivt med virksomhetens økonomi og regnskap

  • Kort demonstrasjon av sky-basert regnskapssystem

  • Aktuelle selskapsformer – også sett i forhold til skatt

  • Styreansvar og styrearbeid

 

Kursledere er Odd K. Kristiansen og Per Ingvald Johansen i OK BedriftsConsult AS.

Påmeldingsfrist: onsdag 7/12 kl. 14:00.

Kurset har stor fokus på praktisk nytteverdi for den enkelte deltagers egne virksomhet!

Les mer og meld deg på kurset her.

 

Kontaktinfo: Nord-Troms Studiesenter. Telefon: 77 58 82 81. E-post: post@ntss.no.