Startlån og koronapandemien:

Mange opplever en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien.

Har du startlån er det kommunen som har gitt lånet og/eller låneforvalter, som for eksempe Lindorff, som kan hjelpe deg med betalings- eller avdragsutsettelse Kommunen kan også hjelpe deg med generell økonomisk rådgivning.

Husbanken/kommunen kan tilby kunder som har lån i Husbanken/startlån avdragsutsettelse i inntil 6 måneder (betaling av avdrag utsettes, men du betaler rentene). Ytterligere informasjon om avdragsutsettelse finner du i artikkelen "Har du betalingsproblemer?"  https://husbanken.no/startlaan/

Bostøtte og Koronapandemien:

Den øvre inntektsgrensen for å motta bostøtte er midlertidig økt slik at flere som er rammet økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. På Husbankens nettsider kan du enkelt sjekke om du eller noen du kjenner kan få bostøtte https://husbanken.no/bostotte/     

Søknadsfrist for å søke bostøtte er 25 hver måned.