Øvre Kildalsveien er åpnet for ferdsel etter å ha vært stengt pga rasfare.