Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 – 2020
OFFENTLIG ETTERSYN
 

Nordreisa formannskaps budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 er i hht KL § 44 og 45 lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, rådhuset i tiden 05.12.16 – 19.12.16. 

Forslaget inneholder også oversikt over endringer av betalingssatser for kommunale tjenester.

 
Event merknader til forslaget må rettes til Nordreisa kommune innen 19.12.16.
 
Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan den 20.12.2016.
 
- Ordføreren -