Nordreisa formannskaps budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 er i henhold til kommuneloven lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 01.12.20 – 14.12.20 på www.nordreisa.kommune.no og på  https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/bm-2021-k%C3%B8b_kommunedirekt%C3%B8r/

Forslaget inneholder også oversikt over endringer av betalingssatser for kommunale tjenester.

 

Eventuelle merknader til forslaget må rettes til Nordreisa kommune innen 14.12.20.

 

Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan den 15.12.2020.

 

- Ordføreren -