Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 for Nordreisa kommune skal til behandling i kommunestyret den 18. desember 2017.

Grunnlagsdokumentene og formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget fra 01.12.2017.

Eventuelle merknader må være Nordreisa kommune i hende innen 15. desember 2017 kl 15.00.

Nordreisa kommune
Postboks 174
9156 Storslett

Send gjerne kommentarer på e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

 

Klikk her for nedlasting av: