Eiendomsskattelister 2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak 78/18 og 79/18 om utskrivning av eiendomsskatt for 2019 og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig gjennomsyn på Servicetorget i tre uker fra 27.februar 2019.

Skattelistene kan du også laste ned ved å KLIKKE HER.

Årets klagefrist er satt til 10.april 2019.

Klagen må sendes skriftlig:
Pr brev post til: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett
Eller lever inn til servicetorget mellom kl 08-15 mandag - fredag

 

Skatteoppkreveren i Nordreisa