Nordreisa kommune ønsker pristilbud på ombygging av eksisterende bolig i Høgegga. 30
 
Kjeller skal innredes, etablere ny inngang til kjeller, ny garasje på 55m2
 
Frist for levering 25.08.08 Kl 12.00 med lukket åpning, sted rådhuset i Nordreisa.
Anbudsbefaring vil bli gjennomført den 25.07.08 Kl. 12.00, sted Høgegga 30.
For nærmere informasjon vedr. vilkår se Doffin. prosjektet er merket med: Ombygging kommunal bolig Høgegga 30, Storslett.
Arbeider søkes igangsatt September/November 08.
Det stilles forbehold om finansiering.
 
For befaring eller nærmere opplysninger kontakt undertegnede.
  
Nordreisa Kommune
Teknisk Avdeling
 
Ron Victor Olsen
Avd. Ing
Tlf. 77 77 07 59 / 40 41 75 27

Epost: ron.victor.olsen@nordreisa.kommune.no

Dokumenter:

Tegning garasje (PDF A3)  DWG