Vi håper alle vil vil benytte seg av muligheten til å sette seg ned på benkene fremfor rådhuset.