Vi håper alle benyttet seg av muligheten i sommer å sette seg ned på benkene fremfor rådhuset.

Vi lånte betongmarkører fra Moan Skole og benker fra Storslett skole i sommer, og dette er nå levert tilbake.  

De øvrige betongmarkørene blir fjernet og levert tilbake før vinteren kommer.

 

Plassen foran Rådhuset skal fortsette å være bilfri og brukes til glede for gående, rullende, stående og sittende.