Etter at pressemelding ble sendt ut 17.11.2021 kl 12:00, har vi fått melding om ytterligere en elev ved Storslett skole som har testet positivt ved hurtigtest. Videre har en elev ved Moan skole også testet positivt ved hurtigtest. Det er på vanlig måte iverksatt tiltak slik som skissert i pressemeldingen.