Utdeling av Covid selvtester-utstyr til innbyggerne

Fra og med fredag 21. januar 2022 vil utdeling av Covid selvtester-utstyr skje mellom klokken 18.00 - 20.00 mandag - tirsdag - onsdag - torsdag - fredag og søndag.

Utdeling vil ikke skje på lørdager.

Utdelingen vil heretter organiseres fra testbua ved Sonjatun (innkjøring bak Sonjatun).

Gratis utdeling av testutstyr begrenses til prioriterte grupper på grunn av begrenset lager

Som følge av noe begrenset lager av testutstyr må vi de nærmeste dagene prioritere utdeling av testutstyr til følgende grupper:

1.  Alle med luftveisinfeksjoner eller andre symptomer på Covid-19.

2.  Alle som har vært nærkontakt til noen med påvist Covid-19.

3.  Alle som er berørt av smitteutbrudd ved skole, barnehage eller arbeidssted.