Det betyr at besøk bare mottas på mandager, og at mailer og telefoner kun besvares på mandager. Vi må gjøre dette for å få tatt unna mest mulig av de fysiske oppmålingssakene ute før frosten kommer. Alle oppmålingsjobber har også en del etterarbeid før de er fullført.

Vi håper på forståelse for dette, da det er mange som venter på å få sine saker ferdigstilt.

I mange tilfeller kan en henvendelse besvares av andre enn oppmåler.

Gjelder henvendelsen:

  • Reguleringsplan; kontakt Birger Storaas tlf 77588060 eller Bendik Fanghol tlf 77588045
  • Byggesak; kontakt Ronn Sandvand tlf 77588048
  • Deling av eiendom; kontakt May Halonen tlf 77588042
  • Andre eiendomsopplysninger eller hjelp til skrive ut kart;  alle på drift og utvikling kan bistå med det.