Erfaringsvis er det mye slik skrot på private eiendommer. Dette er skrot som er til allmenn sjenanse og vil være en fare for mennesker og dyr. Samtidig kan det være fare for forurensing til grunn.

Kommunen vil organisere henting, og frakte bort skrotet forutsatt at dette kan hentes ved kjørbar veg av større bil. Dette er en gratis tjeneste for Nordreisas befolkning. Bortkjøring vil bli gjennomført i løpet av august/september.

For spørsmål og melding om skrot og avfall kontaktes Nordreisa kommune ved Olaf Nilsen, tlf  77 77 07 55 / 40 02 77 66 eller olaf.nilsen@nordreisa.kommune.no

Frist for å melde inn skrot er 4. juli.