Nord-Troms friluftsråd satser på å få i gang tilbudet Aktiv på dagtid i Nordreisa i høst.

Aktiv på dagtid skal være turer og aktiviteter for personer som ønsker og/eller trenger et tilrettelagt tilbud på dagtid. Tanken er at friluftsliv og fysisk aktivitet utendørs skal føre til økt livskvalitet og bedre helse. En tur i uka er målet dersom interessen er til stede og om vi klarer å finne ledere til turgruppene. Kan dette være noe for deg?

For å få i gang tilbudet trenger vi både turledere (som får lønn) og brukere.

Hvis du, eller noen du kjenner, kan tenke deg å være turleder eller deltaker, meld din interesse her: http://www.utinord.no/index.php?page_id=201699.

For mer info; se vedlegg, www.utinord.no eller ta kontakt med friluftsrådet på e-post: post@utinord.no eller telefon 975 20 450.

Tips gjerne aktuelle personer!

AktivPaaDagtid - Nordreisa høsten 2017_500x707.jpg