Nordreisa kommune har inngått tjenesteavtale med destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord AS for 2017. Selskapet skal bidra i arbeidet med å utvikle, markedsføre og selge reiselivet i Nordreisa. I denne forbindelse inviteres alle reiselivsaktører og andre interesserte til et oppstartsmøte.

Dato: 15. Februar 2017

Klokkeslett: 11.00 – 16.00

Sted: Sørkjosen, Kronebutikken

Påmelding innen 13.02.2017 til: post@visit-lyngenfjord.com

 

Les invitasjonen og programmet i sin helhet her.

 

Kontaktperson:

Georg Sichelschmidt, Reiselivssjef Visit Lyngenfjord AS, Tlf. 45465898, Epost: georg@visit-lyngenfjord.com