Foreldre må søke om ny plass for hvert enkelt skoleår. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema.

Kontakt skolen som har tilbud om SFO for mer informasjon.

Her finner du vedtekter for skolefritidsordningen i Nordreisa kommune